Recenzje i omówienia

69

Pobierz

Rafał Maciej Maliszewski
„Misja szkolnictwa katolickiego w Polsce na przykładzie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach”

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2023

„STUDIA PELPLIŃSKIE” 57(2023), s. 395-398

68

Pobierz

Joanna Skurzak
„Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii”

Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2020

„STUDIA GDAŃSKIE” 48 (2021), s. 231-234

67

„Studia Katechetyczne”, t. 16: „Świętość w rzeczywistości cyfrowej. Kontekst katechetyczny”

Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020

„STUDIA PELPLIŃSKIE” 55(2021), s. 393–396

66

Piotr Górzyński, Wojciech Wojtyła
„Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność”

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Wydawnictwo Naukowe,
Radom 2020

RECENZJA WYDAWNICZA

65

„Studia Katechetyczne”, t. 15: „Nowe dokumenty programowe”

Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

RECENZJA WYDAWNICZA

64

ks. Zbigniew Wanat
„Hipokrates i sumienie. Teologiczny aspekt formacji moralnej pracowników służby zdrowia”

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 373

„STUDIA GDAŃSKIE” 2019, t. 44,  s. 247-250

63

ks. Dariusz Kurzydło (red.)
„Katechetyk i wychowawca. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Kazimierzowi Misiaszkowi SDB”

Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW, Warszawa 2019, s. 494

RECENZJA WYDAWNICZA

62

Eugeniusz Pryczkowski (red.)
„Sanktuarium Sianowskie a tożsamość Kaszubska”

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Baninie, Sianowo-Banino 2018, s. 208

RECENZJA WYDAWNICZA

61

ks. Sławomir Nowosad (red.)
„Roczniki Teologiczne – Katechetyka – tom LXV-2018”

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018, s. 229

RECENZJA WYDAWNICZA

60

ks. Marian Nowak (red.)
„Roczniki Pedagogiczne”

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, s. 257

RECENZJA WYDAWNICZA

59

ks. dr Wojciech Wojtyła (red.)
„Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE Radom, Radom 2017, s. 159

RECENZJA WYDAWNICZA

58

ks. Sławomir Nowosad (red.)
„Roczniki Teologiczne – Katechetyka”

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, s. 241

RECENZJA WYDAWNICZA

57

Norbert G. Pikuła (red.)
„LABOR et EDUCATIO – Rocznik naukowy nr 4/216”

Rocznik naukowy Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2016, s. 352

RECENZJA WYDAWNICZA

56

Ks. Stanisław Suwiński, ks. Zbigniew Wanat (red.)
„Odkrywać dar chrztu świętego”

Seria „Scripta Theologica Thoruniensia” t. 44, „Communio Sanctorum” t. 8,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, s. 165

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2018, T. XLIII, S. 297-299

55

Jacek Hadryś
„Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego”

Seria „Studia i Materiały”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2017, s. 297

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2018, T. XLII, S. 305-312

54

Ks. Mariusz Wojnowski
„Katechizacja w Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2012”

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2017, s. 351

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2017, T. XL, S. 237-241

53

Ks. Kazimierz Skoczylas
„Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich”

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2016, ss. 351

RED. L. KRÓL „STUDIA WŁOCŁAWSKIE”, 2017, T. 19, S. 674-676

52

Ks. Wiesław Łużyński (red.)
„Bóg jest miłością. Komentarz do encykliki Benedykta XVI”

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 215

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2016, T. XXXIX, S. 259-261

51

Piotr Tomasz Goliszek
„Personalistyczny wymiar katechezy”

Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 467

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2016, T. XXXVIII, S. 301-307

50

Ks. Edward Wasilewski
„Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej”

Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, ss. 274

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2016, T. XXXVIII, S. 309-314

49

Beata Bilicka (red.)
„Katecheta i katechizowani w Sieci”

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 204

RED. L. KRÓL „STUDIA WŁOCŁAWSKIE”, 2016, T. 18, S. 520-522

48

Ks. Leszek Jażdżewski
„Przeszłość obecnych obszarów archidiecezji gdańskiej”, t. 1: Średniowiecze

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2014, ss. 272

RECENZJA WYDAWNICZA: RED. W. KARASIŃSKI, „ATENEUM KAPŁAŃSKIE”, 2016, T. 166, Z. 1, S. 194-197

47

Ks. Leszek Jażdżewski
„Dzieje Kościoła Katolickiego na obecnym obszarze archidiecezji gdańskiej”, t. 2: Nowożytność

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2015, ss. 377

RECENZJA WYDAWNICZA: RED. W. KARASIŃSKI, „ATENEUM KAPŁAŃSKIE”, 2016, T. 166, Z. 2, S. 399-401

46

Dariusz Kurzydło
„Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży”

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ss. 301

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2015, T. XXXVI, S. 271-273

45

Ks. Stanisław Suwiński, Ks. Ireneusz Werbiński (red.)
„’Sequela evangelica’. Tożsamość życia konsekrowanego”, seria Scripta Theologica Thoruniensia – COMMUNIO SANCTORUM (5)

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 164

RECENZJA WYDAWNICZA

44

Ks. Jan Perszon
„Kaszubi. Tożsamość. Rodzina”

Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2015, ss. 187

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2015, NR 32, S. 199-203

43

Krzysztof Kamil Stolz
„Nowa desiderata – desiderium novum”

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, ss. 184

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2015, T. XXXVI, S. 265-269

42

P. Tomasik (red.)
„Studia Katechetyczne”, 2014, t. 10: Rok wiary inspiracją refleksji katechetycznej

Wydawnictwo UKSW w Warszawie, ss. 264

RECENZJA WYDAWNICZA

41

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska
„Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji”

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 149

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2015, NR 30, S. 215-221

40

Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.)
„Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?”, t. 1: „Wokół filozofii i religii Dalekiego Wschodu”

Wyd. Druk-Tor, Toruń 2014, ss. 128

RECENZJA NAUKOWA

39

Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.)
„Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne”, t. 3: „Samotne w video- i cyberprzestrzeni…”

Wyd. Druk-Tor, Toruń 2014, ss. 148

RECENZJA NAUKOWA

38

L. Król (red.)
„Studia Włocławskie”, 2014, T. 16

Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek, ss. 484

RECENZJA WYDAWNICZA: RED. W. KARASIŃSKI, „ATENEUM KAPŁAŃSKIE”, 2015, NR 165 (638), S. 199-202

37

Ks. Janusz Mastalski
„Modlitwa kapłańska”

Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2014, ss. 419

(1) RECENZJA WYDAWNICZA: RED. P. KOŹLAK, „HOMO DEI”, NR 2 (315) 2015, S. 203-207
(2) OMÓWIENIE: RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2015, T. XXXVII, S. 269-272

36

Ks. Jerzy Bagrowicz
„Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość” (Syr 36, 25). O Dekalogu w epoce odrzucenia norm i wartości

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 288

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2014, NR 27, S. 231-236

35

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „WIARA I KULTURA – kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja – FIDES, CULTURA ET ACTIO”

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2014, NR 28, S. 261-266

34

Pobierz

Andrzej Adamski
„Media w analogowym i CYFROWYM świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej”

Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, ss. 410

RECENZJA WYDAWNICZA: RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2013, NR 24, S. 161-164

33

Pobierz

Josef Niesyto
„Dieu au dortoir du couple”, Publication par Głębia Myśli, Ontario, Canada 2011, ss. 216 (ISBN 978-0-9732185-4-1)

OMÓWIENIE I STRESZCZENIE PUBLIKACJI FRANCUSKOJĘZYCZNEJ

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2013, NR 22, S. 171-180

32

Pobierz

Benjamin Wiker
„Dziesięć książek, które zepsuły świat. Ponadto pięć innych, które temu dopomogły”

tł. Z. Dunian, Wyd. Fronda, Warszawa 2012, ss. 336 (ISBN 978-83-62268-14-6)

RED. A. ŻĄDŁO, „STUDIA PASTORALNE”, 2013, NR 9, S. 319-323

31

Pobierz

Fr. Andrzej Adamski
„The Church in Poland in the Mirror
of the Press”

Vydavatel’ Verbum, Ružomberok 2012, ss. 123 (ISBN 978-80-8084-884-2)

RED. A. ŻĄDŁO, „STUDIA PASTORALNE”, 2013, NR 9, S. 314-319

30

„Studia katechetyczne”, 2012, T. 9, red. K. Misiaszek: „Status metodologiczny katechetyki”

RECENZJA WYDAWNICZA

29

Ks. Janusz Szulist
„W Bogu początek. Reinterpretacja koncepcji pokoju bł. Jana XXIII w nauczaniu społecznym Benedykta XVI”

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2013, ss. 190

RECENZJA WYDAWNICZA

28

Ks. Leszek Jażdżewski
„Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu”

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2013, ss. 276

RECENZJA WYDAWNICZA: RED. G. SZAMOCKI „STUDIA GDAŃSKIE”, 2015, T. XXXVII, S. 273-275

27

Jan Perszon
„Skarb w naczyniu glinianym. Ksiądz Zygmunt Trella – proboszcz i pielgrzym z Mechowa”

Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 2013, ss. 177

RECENZJA WYDAWNICZA

26

Josef Niesyto
„Au large avec confiance”

Publication par Głębia Myśli, Ontario, Canada 2012, ss. 123

RECENZJA WYDAWNICZA

25

Andrzej Dymer (red.)
„Transplantologia. Oczekiwania. Możliwości. Granice”

Biblioteka Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II, Szczecin 2012, ss. 366

RECENZJA WYDAWNICZA

24

Małgorzata Pobłocka, Wisenna Szymańska, Jolanta Kruk
„Model Szkoła Drugiej Szansy. Innowacyjny Model kształcenia zawodowego i społecznego dla młodzieży w wieku 18-25 lat, która znajduje się poza systemem edukacji i pozostaje bez zatrudnienia”

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Sopot 2012, ss. 100

RECENZJA WYDAWNICZA

23

Josef Niesyto
„Méditations en cours de route”

Publication par Głębia Myśli, Ontario, Canada 2012, ss. 112

RECENZJA WYDAWNICZA

22

Pobierz

Marian Grabowski
„Miłość seksualna”

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 338

RED. J. ZIMNY, „PEDAGOGIKA KATOLICKA”, 2012, NR 2 (11), S. 264-268

21

Ks. Janusz Szulist
„Rodzina zawsze na czasie. Recepcja koncepcji małżeństwa i rodziny Soboru Watykańskiego II w nauczaniu Benedykta XVI”

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2012, ss. 144

RECENZJA WYDAWNICZA

20

Krzysztof Kamil Stolz
„Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Księga uzdrowienia”

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2012, ss. 417

RECENZJA WYDAWNICZA

19

Josef Niesyto
„Dieu au dortoir du couple”

Publication par Głębia Myśli, Ontario, Canada 2011, ss. 216

RECENZJA WYDAWNICZA

18

Pobierz

Lucjan Balter SAC
„Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów”

Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2010, ss. 342

(1) RED. P. GÓRALCZYK, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2012, NR 3(179), S. 198-209
(2) RED. J. MELLER, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2012, T. XXX, S. 271-279

17

Pobierz

Ks. Józef Krukowski, ks. Wiesław Kraiński, ks. Mirosław Sitarz (red.)
„Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, „Scripta Theologica Thoruniensia” (20)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246

(1) RED. P. GÓRALCZYK, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2012, NR 1(177), S. 211-215
(2) RED. J. MELLER, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2012, T. XXX, S. 281-284

16

Pobierz

Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński (red.)
„Veritas cum caritate – intellegentia cum amore”

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 873

RED. A. ROMEJKO, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2011, T. XXIX, S. 495-500

15

Pobierz

Andreas Prokopf
„Religiosität Jugendlicher.
Eine qualitativ-empirische Untersuchung auf den Spuren
korrelativer Konzeptionen”

Stuttgart: W. Kohlhammer 2008, ss. 280

(1) RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2011, NR 18, S. 282-290
(2) RED. P. GÓRALCZYK, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2011, NR 2(174), S. 185-193

14

„Studia Gdańskie”, 2011, T. XXVIII, red. J. Meller

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin, ss. 412

RECENZJA WYDAWNICZA

13

Pobierz

Ks. Alfred Franciszek Cybula, „Ksiądz w Belwederze. Okruchy wspomnień ks. kapelana Prezydenta”

tom II: 1992, Druk i oprawa Drukarnia Loretańska w Warszawie, Gdańsk-Oliwa 2010, ss. 336

RED. A. ROMEJKO, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2010, T. XXVII, S. 371-377

12

Pobierz

William P. Young, „Chata”

tłum. A. Reszka, Wyd. Nowa Proza, Warszawa 2009, ss. 282

RED. A. ROMEJKO, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2010, T. XXVII, S. 379-383

11

Pobierz

A. Szudra, K. Uzar (red.), „Personalistyczny wymiar filozofii wychowania”

Wyd. KUL, Lublin 2009, ss. 392

RED. J. MELLER, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2010, T. XXVI, S. 245-247

10

Pobierz

Heinz Nussbaumer, „Odkryć w sobie mnicha. Pielgrzymując na górę Athos”

tłum. z j. niem. T. Sotowska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009, ss. 120

RED. A. ROMEJKO, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2009, T. XXV, S. 261-264

9

Pobierz

Lech Mokrzecki (red.), „Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Wybór źródeł z XVI i XVII wieku”

tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 323

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2009, T. XXIV, S. 321-325

8

Pobierz

Ks. Franciszek Drączkowski, „Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ujęcie graficzne”

Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, ss. 197

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2008, T. XXIII, S. 453-458

7

Pobierz

Piotr Jaroszyński, „Nauka w kulturze”

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2002, ss. 355

RED. M. PARACKI, „STUDIA HUMANISTICA GEDANENSIA”, GDAŃSK 2007, NR 1, S. 149-154

6

Pobierz

Ks. Stanisław Dziekoński, „Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II”

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 619

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2007, T. XXI, S. 443-450

5

Pobierz

Ks. Stanisław Dziekoński, „Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II”

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 619

RED. J. LEWANDOWICZ, „ŁÓDZKIE STUDIA TEOLOGICZNE”, 2006, NR 15,
S. 251-255

4

Pobierz

Józef Kozielecki, „Transgresja i kultura”

Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2002, ss. 262

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2004, T. XVII, S. 274-277

3

Pobierz

Józef Kozielecki, „Koncepcje psychologiczne człowieka”

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, ss. 266

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2004, T. XVII, S. 269-273

2

Pobierz

Ks. Grzegorz Szamocki, „Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej”

Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, ss. 272

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2002-2003, T. XV-XVI, S. 228-232

1

Pobierz

Wiesław Dyk (red.), „Egzobiologia czyli poszukiwanie życia w Kosmosie”

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, ss. 114

RED. Z. KROPIDŁOWSKI, „UNIVERSITAS GEDANENSIS”, 2002, NR 2 (26),
S. 107-110

57

Ks. Stanisław Suwiński, ks. Zbigniew Wanat (red.)
„Żyć łaską chrztu świętego”

Seria „Scripta Theologica Thoruniensia” t. 45, „Communio Sanctorum” t. 9,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, s. 137

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2018, T. XLIII, S. 301-302