Witam na mojej stronie internetowej!


Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny…
Niedziela Miłosierdzia 2019

Święty Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” pisał: „Wkoło ludzie i ludy sami sobie tworzyli bogów (tak Egipt, tak Hellada, tak Rzym)”. Pojawiali się bogowie mitów greckich oraz bogowie żądni krwi, ale tylko jeden rozpoczął historię zbawienia i wszedł w nią osobiście. Jestem, który jestem. JAHWEEhjeh Ascher Ehjeh. To On towarzyszy swojemu ludowi. Wszechmoc Boga objawia się w Jego miłosierdziu. Bóg nigdy nie zniechęca się w okazywaniu nowego życia. Zawsze udziela miłosierdzia, gdy tylko o nie zostanie poproszony. Czy człowiek jednak zbyt szybko się nie zniechęca?

Do podstawowych prawd chrześcijańskiego CREDO należy wiara w MIŁOSIERDZIE BOŻE. O jej potrzebie przypomniał Chrystus ludzkości posługując się córką ludu polskiego, Siostrą Faustyną Kowalskąosobą skromną, nieznaną, niewykształconą. To do niej skierował zadziwiające słowa: „Mów światu całemu o moim miłosierdziu”. W niedzielę Miłosierdzia Bożego chcemy dotknąć również tajemnicy ludzkiej niesprawiedliwości (łac. mysterium iniquitatis). Człowiek chciałby na nowo wymyślić człowieczeństwo, zmieniając reguły samego życia, reguły nadane przez Boga. A jednak zastępowanie Boga, nie będąc Bogiem, jest bezgraniczną bezczelnością, jest najbardziej niebezpieczną awanturą. Brak bojaźni Bożej posunięty do zbytniej ufności w miłosierdzie Boże, jak również utrata nadziei do zwątpienia włącznie – to dwa niebezpieczne syndromy współczesności! Konieczna jest zasada złotego środka: Nec tenere, nec timide!

Drodzy INTERNAUCI, Bóg to nie tyran zniewalający z mitologii greckiej, ale Miłość Miłosierna potrafiąca wyrwać człowieka z jego upadku! Jak w dzisiejszej Ewangelii: „Zobacz moje ręce i mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Trwajmy mocni w wierze i nie lękajmy się! Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. W Jego imię mamy życie. Jezu, ufam Tobie! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Szczęść Boże i wszystkiego dobrego!

Wielkanoc 2019

[/vc_row_inner]

Rekolekcje dla nauczycieli
i pracowników oświaty

Serdecznie zapraszam nauczycieli, wychowawców oraz WSZYSTKICH pracowników oświaty na tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Życzę owocnych i pięknych przeżyć.
Do zobaczenia już wkrótce…

Wielki Post odzyskiwaniem wolności…

„Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie Sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt przejrzystości: omnia nuda et aperta ante oculos Eius! Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję: «Pójdźcie błogosławieni… idźcie przeklęci»… I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. «Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz». To co było kształtne w bezkształtne. To co było żywe – oto teraz martwe. To co było piękne – oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!”.

(św. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski)

Kompozycja własna


Pogłębiając ducha modlitwy, postu i jałmużny,
życzę WSZYSTKIM wielkopostnego odzyskiwania chrześcijańskiej wolności
oraz wielkanocnej nadziei w Jezusie z Nazaretu…

Wreszcie zasłużone ferie…

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”.

Drodzy Intermauci,
życzę Wam udanych i bezpiecznych ferii.
Wracajcie szczęśliwie… Do usłyszenia wkrótce!

Czas sesji egzaminacyjnej

„Przybądź Duchu Święty…”.

Drodzy Intermauci, niech rozpoczynający się czas sesji będzie realizacją słów Jezusa: „Duch Pański spoczywa na mnie. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie”. Znamy imię adresata, do którego je kieruje Ewangelista Łukasz: to Teofil. Polskim odpowiednikiem tego greckiego imienia jest Bogumił – miły Bogu!!! W łacinie to Amadeusz. Bądźmy zatem w porządku miłości bliźniego Teofilem, Amadeuszem czy też naszym polskim Bogumiłem.

Serdecznie WAS pozdrawiam i życzę pomyślnej sesji…
Szczęść Boże!

Boże Narodzenie 2018


Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami…

W Polsce od 30 lat, po opatrznościowym roku 1989,
z wdzięcznością wychwalamy i prosimy Boga słowami:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i nowy rok 2019
to szczególna okazja, by złożyć najlepsze życzenia płynące
z tajemnicy Betlejem. Niech Nowonarodzony Emmanuel,
Który był, Który jest i Który przychodzi, obficie błogosławi,
a ludzie otaczają szczerą życzliwością!

Szczęść Boże wszystkim ludziom dobrej woli…

Adwent już na półmetku…

Gaudete in Domino omnes gentes… Radujcie się w Panu wszystkie ludy…

III niedziela Adwentu, zwana niedzielą różową albo niedzielą GAUDETE, rozpoczyna tydzień bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Drodzy Internauci, nie bądźmy ludźmi smutnymi i gnuśnymi. Strońmy od ludzi pełnych pesymizmu, złości i jadu nienawiści! Jak pisał Edward Stachura w książce ‚Siekierezada’: „Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej”.

Niechaj dopełnia się adwentowy charakter naszego życia – życia pobożnego i radosnego, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Dbajmy zatem o serdeczny uśmiech i życzliwy gest wobec drugiego człowieka. Szczęść Boże!

Następny

Poprzedni