Ścieżka naukowa

Uniwersytet Gdański

2000 – 2005

Współkierowanie badaniami naukowymi „Porozumiewanie się pokoleń w procesie edukacji” w ramach zajęć z alternatywnych koncepcji kształcenia – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki.

Gdańskie Seminarium Duchowne

2002 –

Wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym (afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): pedagogika i dydaktyka ogólna, metodyka pracy naukowej, ogólna metodologia nauk, prawo oświatowe, wstęp do filozofii, socjologia rodziny oraz wykład monograficzny (Teologia kapłaństwa hierarchicznego; Wychowanie chrześcijańskie w dobie postmodernistycznej prowokacji; Teologiczne, psychologiczne i pedagogiczne podstawy komunikacji interpersonalnej).

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

2000 – 2003

Wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Instytut Dziennikarstwa w Gdyni: filozofia i metodologia.

2003 – 2009

Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wydział Dziennikarstwa
i Nowych Mediów: filozofia i metodologia.

2011 – 2015

Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wydział Nauk Społecznych: dydaktyka ogólna.

2015 -2018

Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wydział Nauk Społecznych: dydaktyka ogólna.

Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne

2002 – 2012

Wykładowca w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny) – wykładowca metodologii, historii filozofii, dydaktyki katechezy i prawa oświatowego oraz egzaminator z teologii dogmatycznej i fundamentalnej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2009 – 2011

Adiunkt w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: wykładowca filozofii wychowania i edukacji, pedagogiki
i dydaktyki ogólnej, katechetyki oraz komunikacji interpersonalnej.

2011 – 2014

Kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: wykładowca filozofii wychowania i edukacji, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej oraz podstaw badań psychologiczno-pedagogicznych.

2014 – 2018

Kierownik Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: wykładowca dydaktyki, filozofii wychowania i edukacji, psychologii szkolnej, metod badań psychologiczno-pedagogicznych, prawa oświatowego oraz komunikacji interpersonalnej.

2018 –

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: wykładowca dydaktyki, filozofii wychowania i edukacji, etyki, psychologii szkolnej, metod badań psychologiczno-pedagogicznych, prawa oświatowego i prawa dla asystenta rodziny, komunikacji interpersonalnej oraz seminarium doktoranckiego.