Pełnione funkcje i członkostwa

Funkcje

2020 –

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1997 – 2013

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

2013 – 2016

Radca do Spraw Formacji sprawujący nadzór nad Zespołem Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

2016 -2019

Kanclerz Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

2000 – 2009

Wizytator nauki religii w Archidiecezji Gdańskiej

2001 – 2002

Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Nauczania i Wychowania III Synodu Gdańskiego

2001 – 2005

Członek Zarządu Rady Szkół Katolickich w Warszawie

2001 –

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli

2001 – 2020

Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców

2009 –

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie egzaminu maturalnego z filozofii

2011 – 2014

Kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2014 – 2018

Kierownik Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2018 –

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2016 – 2020
Członek Wydziałowej Rady ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2012 – 2016

Członek Komisji ds. Rozwoju i Strategii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2012 – 2016
Członek Komisji ds. Nagród, Orderów i Odznaczeń Państwowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2016 – 2020
Członek Komisji ds. Strategii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkostwa

Naukowe

 • Członek Międzynarodowej Rady Programowej „Biblioteki Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II” w Szczecinie
 • Członek Komitetu Redakcyjnego i redaktor tematyczny „Studia Gdańskie”
 • Członek Rady Naukowej „Rocznika Naukowego Duszpasterstwa Nauczycieli” w Radomiu
 • Członek Rady Naukowej „Studiów Pelplińskich”
 • Członek Rady Naukowej „Studiów Włocławskich”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Studia Humanistica Gedanensia”, Gdańsk
 • Recenzent „Roczniki Pedagogiczne”, Lublin
 • Recenzent „Roczniki Teologiczne”, Lublin
 • Recenzent „Studia Katechetyczne”, Warszawa
 • Recenzent Kwartalnika „Kultura – Media – Teologia”, Warszawa
 • Recenzent „Labor et Educatio”, Kraków
 • Recenzent „Studia Warmińskie”, Olsztyn
 • Recenzent „Rocznika Naukowego Duszpasterstwa Nauczycieli”, Radom
 • Recenzent „Studia Ełckie”, Ełk
 • Recenzent „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego", Opole

Stowarzyszenia

 • Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków
 • Członek Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku
 • Członek Rady Szkół Katolickich w Warszawie
 • Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego