Promotor licencjatów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

22

Szukalska Patrycja

Problemy osób starszych związane z procesem przeżywania żałoby

TORUŃ 2018

21

Włoch Agata

Wybrane aspekty życia w rodzinie z osobą starszą

TORUŃ 2018

20

Rogowska Natalia

Małżeństwo wobec niepłodności w świetle adhortacji „Amoris laetitia” papieża Franciszka

TORUŃ 2017

19

Jankowska Monika

Edukacja medialna dziecka realizowana w rodzinie

TORUŃ 2015

18

Tyburska Arleta

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

TORUŃ 2013

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

17

Bielska Magdalena

Profilaktyka agresji młodzieży gimnazjalnej

GDYNIA 2012

16

Czajkowska Katarzyna

Wpływ środków pobudzających na dorastanie młodzieży w świetle literatury przedmiotu

GDYNIA 2012

15

Kandzora Karolina

Rola gier i zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej

GDYNIA 2012

14

Kirstein-Błaszczyk Joanna

Program nauczania i jego realizacja w podręcznikach szkolnych dla klas pierwszych

GDYNIA 2012

13

Mudlaff Sylwia

Zjawisko fobii szkolnej we wczesnej edukacji

GDYNIA 2012

12

Podemska Oktawia

Wpływ muzyki na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

GDYNIA 2012

11

Rietz Regina

Społeczno-wychowawcza rola sportu i szkolnej drużyny sportowej

GDYNIA 2012

10

Runowska Estera

Twórczość dziecięca na zajęciach plastycznych w przedszkolu w świetle literatury przedmiotu

GDYNIA 2012

9

Szarmach Aleksandra

Źródła uzależnień od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży w wieku szkolnym

GDYNIA 2012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

8

Bokun Janina

Wpływ religijności człowieka na przezwyciężanie choroby alkoholowej na podstawie wybranej literatury

WARSZAWA 2008

7

Boruszczak Irena

Formy kształtowania religijności wiernych Kościoła Greckokatolickiego w Polsce po II wojnie światowej

WARSZAWA 2007

6

Czechowska Lucyna

Rola obrazu w katechezie dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie literatury przedmiotu

WARSZAWA 2004

5

Kohnke Izabela

Kościół Domowy i jego zadania według założeń Franciszka Blachnickiego

WARSZAWA 2008

4

Komkowska Czesława

Wychowanie moralne w katechezie

WARSZAWA 2008

3

Pankowska-Siedlik Elżbieta

Dydaktyczno-teologiczne przesłanie ikony „Trójca Święta” Andrieja Rublowa

WARSZAWA 2006

2

Urbanowicz-Pluto Lucyna

Kult Matki Bożej na Kaszubach w świetle kościerskich sanktuariów maryjnych

WARSZAWA 2006

1

Wojciechowski Jarosław

Teologiczne przesłanie znaku liturgicznego

WARSZAWA 2008