Konferencje

78

Kongres Teologów Krajów Trójmorza, Teologia w dialogu ze współczesnością
„Wiara i teologia bliżej nas”

LUBLIN 23-27 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

77

II Kongres Teologii Praktycznej
„Parafia Jutra”

LICHEŃ 18-21 WRZEŚNIA 2023 ROKU, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

76

International Scientific Conference – COLLOQUIA GEDANENSIA 14
Truth – what, whose and why? From the truth about existence to the truth of salvation”
GDAŃSK 18-19 LISTOPADA 2022 ROKU, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

75

Konferencja naukowa „Troistość więzi – pneuma, psyche i soma. Więzi, które dają moc – relacje, które dają siłę”

TORUŃ 9 LISTOPADA 2022 ROKU, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

74

Międzynarodowa konferencja „Hypothesis in science. The 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus”

TORUŃ 19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, Organisers: Nicolaus Copernicus University: Emerging Field Logic and Philosophy of Science, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Faculty of Theology; Polish Association for Logic and Philosophy of Science; The Department of Philosophy and Communication Studies, University of Bologna; The Ghent Centre for Logic and Philosophy of Science

73

XX. EuFRES – European Forum For Religious Education In Schools
„Intercultural dialogue in Europe. Contribution of catholic Religious Education in schools”

WIEDEŃ 20-24 KWIETNIA 2022 ROKU

72

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Rodzina – Patriarchat? Personalizm? Potencjał? Przyszłość?”
Organizator: Laboratorium św. Jana Pawła II, Wydział Teologiczny UMK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – uroczyste otwarcie konferencji.

TORUŃ 21 PAŹDZIERNIKA  2021 ROKU, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK

71

XIX. EuFRES – European Forum For Religious Education In Schools
„Religious education in Europe in the time of the pandemic”

WIEDEŃ 9 KWIETNIA 2021 ROKU – ONLINE

70

Komitet Nauk Teologicznych PAN, Pro Tempore. Dialog nauk: „Wolność i odpowiedzialność w dobie naturalizmu antropologicznego”, Organizator: Akademia Teologii w Warszawie.

Warszawa 22 stycznia 2021 ROKU – ONLINE

69

Międzynarodowe webinarium w ramach cyklu „Lectio Magistralis Internationalis”. Profesor George Weigel (Centrum Etyki i Polityki Publicznej w Waszyngtonie): „Społeczne nauczanie Jana Pawła II”. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

KATOWICE 15 GRUDNIA 2020 ROKU – ONLINE

68

VI Areopag Pelpliński: „Zaangażowanie duchowieństwa w kształtowanie kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego: dawniej i dziś”

PELPLIN 21 LISTOPADA 2020 ROKU – ONLINE

67

XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym: „Między psychologią, religią i sektą – ciemne strony psychologii”

TORUŃ 19 LISTOPADA 2020 ROKU – ONLINE

66

12 COLLOQUIA GEDANENSIA
International Scientific Conference – Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Piety – how, where and for what?
Pobożność – jak, gdzie i po co?”

GDAŃSK 14 LISTOPADA 2020 ROKU – ONLINE

65

Quinqenalia Organizacja: Misjonarze świętej Rodziny

CIECHOCINEK 18-22 LISTOPADA 2019 ROKU

64

XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

JASNA GÓRA 14-15 LISTOPADA 2019 ROKU

63

XX Dni Interdyscyplinarne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja. W czterdziestolecie ogłoszenia adhortacji apostolskiej 'Catechesi Tradendae’ św. Jana Pawła II”. Wygłoszony referat: „Ponowoczesna rekonfiguracja nauki i koncepcji wychowania”

Pobierz prezentację
Program konferencji

OLSZTYN 22-23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
0:00
0:00

62

Ogólnopolskie sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich „Nauczanie religii w rzeczywistości zmediatyzowanej”

CZĘSTOCHOWA 19-20 WRZEŚNIA 2019 ROKU

61

Konferencja dla nauczycieli religii „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Organizacja: Wydział Katechetyczny Archidiecezji Gdańskiej

GDAŃSK 14 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Pobierz prezentację

60

Ogólnopolska konferencja „Co znaczy wypełnić swoje zadania wobec uczniów szkoły katolickiej? Apostolski wymiar szkoły katolickiej”. Organizacja: Rada Szkół Katolickich w Warszawie

CZĘSTOCHOWA 21 SIERPNIA 2019 ROKU

59

Międzynarodowa konferencja naukowa „Supportive Care in Medicine – The patient and family”. Organizacja: Zakład Neuropsychologii Klinicznej – Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

TORUŃ 29-30 LISTOPADA 2018 ROKU

58

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów”. Organizacja: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu – prowadzący sesję

TORUŃ 08 LISTOPADA 2018 ROKk

57

OBEJRZYJ

Międzynarodowa konferencja naukowa „IN SEARCH OF THE TRUTH. FROM NICOLAUS COPERNICUS TO BENEDIKT XVI – W poszukiwaniu prawdy. Od Mikołaja Kopernika do Benedykta XVI”. Organizacja: Koło Naukowe „Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI” Wydziału Teologicznego UMK oraz Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI – organizator i kierownik naukowy

TORUŃ 17 KWIETNIA 2018 ROKU

56

Konferencja naukowa „Marzec 1968”. Organizacja: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

AULA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 12 MARCA 2018 ROKU

55

Ogólnopolska konferencja naukowa „Postęp – Nadzieja – Wyzwolenie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych”. Organizacja: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego) – prowadzenie i moderowanie I sesji naukowej

TORUŃ 16 LISTOPADA 2017 ROKU

54

Ogólnopolska konferencja naukowa „Katecheza dorosłych dla Kościoła w Polsce”. Organizacja: Stowarzyszenie Katechetyków Polskich – praca w grupach

CZĘSTOCHOWA 26-27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

53

XIV Nadbałtyckie Debaty Katechetyków Polskich „Katecheza maryjna na nasze czasy”. Organizacja: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Teologiczne – głos w dyskusji

TRZĘSACZ 12-13 CZERWCA 2017 ROKU

52

Ogólnopolska konferencja naukowa „Etos opiekuna osoby starszej”. Organizacja: Wydział Teologiczny, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prowadzenie sesji naukowej

TORUŃ 1 GRUDNIA 2016 ROKU

51

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kapłan misjonarzem w środowisku nauczycieli”. Organizacja: Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli – wygłoszenie referatu: „Lekcja religii a katechetyczne wtajemniczenie w polskiej szkole”

SKARŻYSKO-KAMIENNA 24-26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

50

I Kongres Teologii Praktycznej: „Polska krajem misyjnym?”. Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Homiletów Polskich oraz Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie –wygłoszenie referatu: „Szkoła katolicka środowiskiem wychowania młodzieży w wierze: od nauczania do katechezy”

WARSZAWA 19-21 WRZEŚNIA 2016 ROKU

49

Międzynarodowa konferencja naukowa „KOŚCIÓŁ I ŚWIAT. Eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Organizacja: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu – komitet organizacyjny oraz moderator

TORUŃ 10 GRUDNIA 2015 ROKU

48

Ogólnopolska konferencja naukowa „RODZINA – DAR, ZADANIE I NADZIEJA LUDZKOŚCI”. Organizacja: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu – wygłoszenie referatu: „Rodzina – triumf humanizacji nad technopolem”

TORUŃ 19 LISTOPADA 2015 ROKU

47

Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne uwarunkowania wychowania religijnego w szkole”. Organizacja: Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców – wygłoszenie referatu: „Aksjologiczne uwarunkowania w Polskiej szkole”

SKARŻYSKO-KAMIENNA 3-5 LISTOPADA 2015 ROKU

46

Sesja popularno-naukowa „Dziedzictwo Kościoła na Ziemi Gdańskiej”. Organizacja: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – laudacja podczas promocji II tomu „Historii Diecezji Gdańskiej”

GDAŃSK 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

45

Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne ujęcia edukacji religijnej”. Organizacja: Stowarzyszenie Katechetyków Polskich – wygłoszenie referatu: „Edukacja religijna na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu”

CZĘSTOCHOWA 22-23 WRZEŚNIA 2015 ROKU

44

I Pelpliński Areopag – „Religijność Pomorza”. Organizacja: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Wydział Teologiczny UMK w Toruniu – wprowadzenie w problematykę oraz moderowanie II i III sesji obrad

PELPLIN 24-25 KWIETNIA 2015 ROKU

43

Ogólnopolska konferencja pastoralna „Duszpasterstwo wobec wyzwań XXI wieku”. Organizacja: Katedra Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego UMK

TORUŃ 12 MARCA 2015 ROKU

42

Ogólnopolska konferencja naukowa „Światowe Dni Młodzieży – wydarzeniem katechetycznym”. Organizacja: Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

CZĘSTOCHOWA 23-24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

41

Międzynarodowa konferencja naukowa „WIARA I KULTURA – kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja – FIDES, CULTURA ET ACTIO”. Organizacja: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu – koordynacja i moderowanie dwudniowych obrad oraz wygłoszenie referatu: „Od natury do kultury: bios – agos – etos – logos”

TORUŃ 15-16 MAJA 2014 ROKU

40

Pobierz

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Historia wiary – wiara w historii. Twórcze impulsy i zagrożenia”, organizacja: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskie Seminarium Duchowne – wygłoszony referat: „Nowe perspektywy wychowania w wierze w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: hermeneutyka kontynuacji a hermeneutyka negacji”

GDAŃSK 13 KWIETNIA 2013 ROKU

39

Pobierz

Ogólnopolska sesja naukowa: „Przemoc w rodzinie – godność, prawa i obowiązki wobec dziecka”, organizacja: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Zakład Pedagogiki Pastoralnej) oraz Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

TORUŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

38

Międzyuczelniane Dni Korczakowskie, organizacja Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zakład Pedagogiki Pastoralnej) oraz Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu – wygłoszony referat: „W poszukiwaniu źródeł myśli korczakowskiej: od pedagogiki do pedagogii”

TORUŃ 16-17 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

37

Pobierz

Międzynarodowa konferencja „Sobór Watykański II – Wiosna Kościoła?”, organizacja i kierownictwo naukowe konferencji: ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; dr Michał Białkowski, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu – wygłoszony referat „Wiosna wychowania chrześcijańskiego według Soboru Watykańskiego II”

SALA WIELKA DWORU ARTUSA W TORUNIU 12-13 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

36

Pobierz

Ogólnopolska sesja naukowa „SEX or GENDER. W poszukiwaniu natury i kultury”, patronat naukowy: Dziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu – Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, organizacja i prowadzenie: Kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej ks. prof. WSKS dr hab. Wojciech Cichosz oraz dr Krzysztof Pilarz

TORUŃ 24 MAJA 2012 ROKU

35

Konferencja naukowa „Kościół naszym domem”, organizator: Wizytator Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej – Ks. Jarosław Dąbrowski. Wygłoszony referat „Budowanie wspólnoty w perspektywie komunikacji interpersonalnej: BODY LANGUAGE”.

GDYNIA 29 LUTEGO 2012 ROKU

34

Konferencja „W poszukiwaniu etosu i kodeksu nauczyciela”, organizator: Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Wygłoszony referat: „Public relations (PR) and human resources (HR)”.

PUCK 28 LUTEGO 2012 ROKU

33

Pobierz

Konferencja naukowa „Mowa i język w służbie wspólnoty”, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie Seminarium Duchowne, Ks. Wojciech Cichosz „Fundamenty komunikacji interpersonalnej” (referat).

GDAŃSK 25 LUTEGO 2012 ROKU

32

Pobierz

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wychowanie do życia w rodzinie: wyzwania – szanse – zagrożenia”, patronat naukowy: Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii – organizacja i prowadzenie Ks. Wojciech Cichosz.

TORUŃ 31 MARCA 2011 ROKU

31

1. polsko-niemiecki Kongres Pedagogiki Religii na temat: „Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii”, organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski; Uniwersytet Vechta, prof. dr hab. Egon Spiegel. Wygłoszony referat – Szkoła katolicka i jej specyfika w polskim systemie edukacyjnym.

1. deutsch-polnischer Kongress der Religionspädagogik: „Aktuelle Forschungs-schwerpunkte in der polnischen und deutschen Religionspädagoik”, Organisatoren: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski; Uniwersytet Vechta, prof. dr hab. Egon Spiegel, Allenstein (Polen) 18.-19.05.2010. Vortrag – Katholische Schule und das Bildungssystem in Polen.

OLSZTYN 18-19 CZERWCA 2010 R.

30

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli Trójmiasta: „Przywracać obecność Wielkiego Nieobecnego”, organizator: ks. Wojciech Cichosz – diecezjalny duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Gdańskiej. Wygłoszony referat – Sens istnienia, działania i formacji osoby ludzkiej wg encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”.

JURATA 11 – 13 GRUDNIA 2009 R.

29

XX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, hasło przewodnie: „Edukacja to nie jest tylko oświata lub przygotowanie do pracy, to jest pełna formacja osoby” (por. Caritas in Veritate, 61); Wykłady, referaty i wystąpienia: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 23 grudnia 2008 r. oraz realizacja nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego w świetle nowego rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym – K. Semik, KO w Warszawie; Projekty prac programowych w ramach RSK – w związku z nową podstawą programową oraz inicjatywy rad pedagogicznych związane z wdrażaniem podstawy programowej – P. Bejnar-Bejnarowicz, dyr. LO Przymierza Rodzin w Warszawie; Miłość w prawdzie: praktyka szkoły katolickiej – ks. bp A. Siemieniewski; Szkolnictwo katolickie w Europie – E. Verhack, Sekretarz Generalny CEEC; Edukacja historyczna w wychowaniu młodego pokolenia – prof. dr hab. W. Roszkowski, PAN; Czytanie tekstów jako forma składania świadectwa – red. J. Poniewierski, dr G. Płoszajski; Uwierzyć to przylgnąć osobowo do Chrystusa. Na podstawie „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, n. 176-184 oraz Encykliki „Caritas i n Veritate” – ks. bp W. Depo; Nauczyciel – rola między rzecznikiem wartości a liderem – prof. dr hab. K. Olbrycht, UŚ; Status nauczyciela szkoły katolickiej oraz jego misja – w świetle prawa i myśli Kościoła – s. M. Wojnar; Aby szkoła katolicka była środowiskiem rozwoju w Prawdzie i Miłości. Wskazania dla Nauczycieli i Dyrektorów – ks. bp W. Depo; organizator: Rada Szkół Katolickich w Warszawie.

CZĘSTOCHOWA, JASNA GÓRA 3-5 GRUDNIA 2009 R.

28

Ogólnopolska Konferencja dla Diecezjalnych Duszpasterzy Nauczycieli i Wychowawców: „Bądźmy świadkami Miłości”; organizator: Ogólnopolskie Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców. Wygłoszony referat – Wiara jako osobiste spotkanie Miłości na podstawie encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est”.

ŁÓDŹ-PORSZEWICE, 19-22 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

27

Sympozjum: Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu (w 10. rocznicę śmierci ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego), organizator Sekcja Filozofii Przyrody Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Gdańskie Seminarium Duchowne.

GDAŃSK OLIWA, 13-14 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

26

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich, Odpowiedzialność dyrektora szkoły katolickiej za integralny rozwój nauczycieli i uczniów w rzeczywistości obecnej reformy oświatowej – T. Kucińska i M. Panz; Słowo o istocie rozwoju duchowego dyrektora i nauczyciela szkoły katolickiej w rzeczywistości zagrożenia nieludzkim humanizmem bez Boga – bp Henryk Tomasik; organizator: Rada Szkół Katolickich w Warszawie.

CZĘSTOCHOWA, JASNA GÓRA, 28 SIERPNIA 2009 R.

25

Archidiecezjalna Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców: „Bądź wierny. Idź!”, organizator: ks. Wojciech Cichosz – diecezjalny duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Gdańskiej. Wygłoszony referat – Quid est veritas? Czytelność aksjologiczna nauczyciela-wychowawcy.

GDAŃSK, 02 – 04 KWIETNIA 2009 R.

24

Konferencja dla pomorskiej inteligencji i młodzieży nt. „Wychowanie do Cywilizacji Miłości”, panel: Czy współcześni politycy są przykładami wychowawczymi dla młodych ludzi?, organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Pomorski Kurator Oświaty, Gdańskie Seminarium Duchowne.

GDAŃSK OLIWA, UL. CYSTERSÓW 15 – 14 CZERWCA 2008 R.

23

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kultura Chrześcijańska w zjednoczonej Europie”, organizator: Uniwersytet Szczeciński i Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 72-344 Trzęsacz, ul. Pałacowa 3.

TRZĘSACZ, 25 – 27 WRZEŚNIA 2006 R.

22

Pomorski Kongres Obywatelski: „W stronę wspólnoty regionalnej”, panel: Młodzi Pomorzanie – jakie wzorce zachowań? Jak je kształtować?, organizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Politechnika Gdańska.

GDAŃSK, UL. NARUTOWICZA 11, 12 – 13 MAJA 2006 R.

21

XVI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich „Osobowy wymiar kultury. Personalistyczna koncepcja szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II”.

CZĘSTOCHOWA, JASNA GÓRA, 24 – 26 LISTOPADA 2005 R.

20

Źródła zagrożeń wychowawczych w szkole, wykład wygłoszony podczas forum katechetycznego „Wychowanie religijne w szkole – rzeczywistość i oczekiwania…”, Towarzystwo Salezjańskie. Inspektoria p.w. Św. Wojciecha, Piła, ul. Św. Jana Bosko 1.

PIŁA, 8 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

19

Język życia a język śmierci, wykład wygłoszony podczas konferencji „Tak dla cywilizacji życia” (uroczystość ogłoszenia dr A. Gabrysiak patronem środowisk medycznych regionu pomorskiego Archidiecezji Gdańskiej).

GDAŃSK OLIWA, UL. CYSTERSÓW 15, 11 GRUDNIA 2004 R.

18

Język jako środek komunikacji i dialogu. Potrzeba czytelności aksjologicznej!, konferencja wygłoszona dla członków Akcji Katolickiej.

GDYNIA OKSYWIE, UL. PŁK. DĄBKA 1, 18 WRZEŚNIA 2004 R.

17

Od klasyki do awangardy: czytelność aksjologiczna nauczyciela-wychowawcy, wykład w ramach sympozjum nt. Powołanie nauczyciela: dar i zadanie!

GDAŃSK OLIWA, UL. CYSTERSÓW, 5 CZERWCA 2004 R.

16

Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych, wykład inaugurujący nowy rok szkolny 2003/2004, wygłoszony dla nauczycieli, katechetów i wychowawców Archidiecezji Gdańskiej.

GDAŃSK OLIWA, 13 WRZEŚNIA 2003 R.

15

Wymiar pedagogiczny psychologii transgresyjnej, wykład w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. MIRECKIEGO 3, 15 MARCA 2003 R.

14

Historia szkolnictwa katolickiego w Polsce i jego miejsce w edukacji Archidiecezji Gdańskiej, wykład inauguracyjny, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Punkt w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46.

GDYNIA, 16 LISTOPADA 2002 R.

13

Historia edukacji katolickiej i jej miejsce w szkolnictwie naszego regionu, wykład w ramach obchodów Dnia Papieskiego w Gdyni, Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, ul. Rymarska 40.

GDYNIA, 16 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

12

Pasja etosu nauczyciela, konferencja naukowa dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów: „Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości młodego człowieka”, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni, ul. Cechowa 22.

GDYNIA, 29 KWIETNIA 2002 R.

11

Konferencja naukowa pt.: Eugeniusz Kwiatkowski patriota, mąż stanu, wizjoner Polski morskiej, zorganizowana przez Przewodniczącego Rady Miasta dra St. Szwabskiego.

GDYNIA, 23 KWIETNIA 2002 R.

10

Konferencja nt. Nauczycielu dobry, prawdę czyń w miłości, Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni. W konferencji wzięli udział: ks. dr Wojciech Cichosz, ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk – Uniwersytet Szczeciński, mgr Kazimierz Iwaszko – UM Gdynia, ks. dr Andrzej Czerwiński, przedstawiciele mass mediów.

GDYNIA, 20 MARCA 2002 R.

9

Model polskiego systemu edukacji na tle szkolnictwa europejskiego, Międzynarodowa Konferencja dla Pedagogów w Palermo na Sycylii, zorganizowana przez Unię Europejską w ramach programu ARION (SOKRATES).

PALERMO, WŁOCHY, 19-23 LISTOPADA 2001 R.

8

Misja nauczyciela, Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

PUCK, 24 PAŹDZIERNIKA 2001 R.

7

Obraz szkoły na początku Trzeciego Tysiąclecia: Rozchwianie aksjologiczne, prelekcja dla programu katolickiego Radio Gdańsk.

GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2001 R.

6

Miejsce szkoły w dobie współczesnego konsumpcjonizmu: Postmodernizm, prelekcja dla programu katolickiego Radio Gdańsk.

GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2001 R.

5

Wychowanie chrześcijańskie: Personalizm, prelekcja dla programu katolickiego Radio Gdańsk.

GDAŃSK, WRZESIEŃ 2001 R.

4

Pedagogika Jana Pawła II: Harmonia wiary i rozumu (Fides et ratio), prelekcja dla programu katolickiego Radio Gdańsk.

GDAŃSK, WRZESIEŃ 2001 R.

3

Edukacyjna odpowiedzialność pedagogiczna, prelekcja dla programu katolickiego Radio Gdańsk.

GDAŃSK, WRZESIEŃ 2001 R.

2

Fides et ratio jako przestrzeń kształtowania wolności w pedagogice personalistycznej, I Krajowa Konferencja z cyklu Nauka na przełomie wieków, Uniwersytet Szczeciński.

SZCZECIN, 6 MAJA 1999 R.

1

Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia, I Krajowa Konferencja pt. Nauka na przełomie wieków, zorganizowana przez ks. W. Dyka i W. Deptułę, Aula Magna Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

SZCZECIN, 5 MAJA 1999 R.