Projekty autorskie

4

Szkolny program edukacyjny dla Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni

GDYNIA 2005

3

Program rozwoju Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni na lata 2004-2009

GDYNIA 2004

2

Program dydaktyczno-wychowawczy Publicznego Klasycznego Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni

GDYNIA 2002

1

Ewaluacja i strategia rozwoju Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni

GDYNIA 2000