Wykłady międzynarodowe

Significado y papel de la metodología en el trabajo científico
2007, 2011

Historische Wurzeln, das heutige Bild und Substanz der katholischen Schule in Polen
2004, 2006

Tag der katholischen Schulen

Plan

Konferenz in Essen (Vorlesung)

Heutige Bild der katholischen Schulen in Polen

Substanz der katholischen Schule

Séjour ARION á Palerme
2001

The history of the Catholic education in Poland
2000, 2005

COVENTRY (UK),
29 MARCA – 1 KWIETNIA 2019 ROKU

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii.

Cykl wykładów i konferencji:
„Freedom and responsibility”
„Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji”
„Justice and Charity”
„Chrześcijanin wierny prawdzie: Quid est VERITAS?”