Krótki biogram

Ks. Wojciech Cichosz urodził się 20 stycznia 1968 roku w Kartuzach. Jego rodzice to Anna i Zygmunt. Ma dwie siostry: Bożenę i Ewę. Pochodzi z malowniczej kaszubskiej miejscowości Węsiory koło Sulęczyna, nieopodal słynnego rezerwatu archeologicznego kamiennych kręgów. Do egzaminu dojrzałości przygotowywał się w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Derdowskiego w Kartuzach (matura w 1987 roku). Seminarium Duchowne ukończył w Gdańsku Oliwie zdobywając tytuł magistra teologii w zakresie filozofii. 22 maja 1993 roku z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Metropolity Gdańskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Jako diakon (w ramach praktyki) pracował w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1992), następnie – już jako neoprezbiter – w parafii św. Pawła Apostoła w Gdyni Pogórzu (1993). Kolejne trzy lata pracował w kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach. 26 czerwca 1997 roku Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski skierował go do wspólnoty parafialnej p.w. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu (powierzając mu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II) oraz na studia specjalistyczne w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (Gdańskie Seminarium Duchowne), Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Teologiczny); profesor tytularny (belwederski); doktor habilitowany nauk humanistycznych (pedagogika) oraz doktor habilitowany nauk teologicznych (katechetyka, pedagogika religii, teologia apostolstwa, szkolnictwo katolickie, filozofia wychowania, socjologia oświaty i wychowania, dydaktyka szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) oraz doktor nauk humanistycznych (pedagogika i filozofia wychowania). Kierownik Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny) oraz profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni (Wydział Nauk Społecznych). Wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym (afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni (Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Gdyni); archidiecezjalny asystent szkół katolickich oraz archidiecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców; ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Uczestnik licznych konferencji i wykładów międzynarodowych: Boliwia (Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra), Niemcy (Duisburg, Essen, Fulda), USA (New York, New Jersey), Włochy (Palermo, Rzym, Turyn), współtwórca sympozjów na rzecz rozwoju edukacji europejskiej w ramach programu SOCRATES.

Autor i współautor wielu publikacji (dotyczących zwłaszcza szkoły katolickiej, filozofii wychowania, systemu wartości i przemian kulturowych), w tym książek: „Metodologia. Elementarz Studenta” (2000), „Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji” (2001), „Śladami wielkich filozofów” (2002), „Formacyjna rola szkoły katolickiej” (2007), „Kościół na ziemi kosakowskiej” (2009), „Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej” (2010), „Ku pełni człowieczeństwa. Gdyński ‘Katolik” 1992-2012” (2012), „Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską” (2013).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał „Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Odznakę Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność”, „Jubileuszowy Medal Biskupa Edmunda Nowickiego”, Wyróżnienie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 30 listopada 2007 roku zamianowany przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Metropolitę Gdańskiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.