OKRES WIELKANOCNY w Roku Miłosierdzia 2016


„ALLELUJA! SURREXIT DOMINUS VERE! ALLELUJA!”.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski (14 kwietnia 966)
powracamy do źródeł i fundamentów naszej wiary.
Doświadczamy tym samym, że „miłosierdzie jest właściwością Boga
i w miłosierdziu najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc”.
Bóg nigdy nie zniechęca się w okazywaniu swojej łaski,
a szczytem tego jest Wydarzenie Paschalne,
przejście ze śmierci do życia, z postawy zwątpienia do ufnej nadziei i zawierzenia.
Wszystkim Internautom, ludziom dobrej woli,
składam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne:
obfitego błogosławieństwa i umocnienia Zmartwychwstałego,
wielu uśmiechniętych i radosnych serc
oraz ludzkiej życzliwości.

Komentarze wyłączone