Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski


W środę 17 stycznia, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski obradowała Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami obrad były: proces nauczania na wyższych uczelniach kościelnych, synodalność w refleksji teologicznej oraz czasopisma naukowe. Rada spotkała się ona pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

Na obrady złożyły się dwa bloki tematyczne. Pierwszy związany był z wydziałami i uczelniami katolickimi oraz ich sukcesami i problemami. Rozmawiano m.in. o procesie akredytacji kierunków, które prowadzą uczelnie teologiczne kościelne, jak: teologia, prawo kanoniczne czy filozofia chrześcijańska i nauki o rodzinie.

Obrady dotyczyły również czasopism naukowych. Jednym z wniosków spotkania było zauważenie potrzeby szczególnej dbałości wydziałów teologicznych o jakość tworzenia czasopism naukowych oraz podjęciu wysiłków, aby czasopisma miały punktację, która jest podobna do tej, jaką mają czasopisma ze świeckich dziedzin, zwłaszcza z humanistyki i nauk społecznych.

Drugim blokiem tematów poruszanych podczas zebrania Rady był trwający Synod o synodalności, który jest wyzwaniem dla refleksji teologicznej a w którym uczestniczyć chcą również wydziały teologiczne.

fot. EpiskopatNews (episkopat.pl)

Komentarze wyłączone