Jubileuszowa Uroczystość Chrystusa Króla 2016

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 20 listopada, gdy papież Franciszek zamknął BRAMĘ MIŁOSIERDZIA w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dokonaliśmy w naszej Ojczyźnie uroczystego aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. To wydarzenie, ściśle związane z jubileuszem
1050-lecia Chrztu Polski, jest aktem wiary w Chrystusa i wyrazem podporządkowania życia osobistego, rodzinnego i społecznego Jego Ewangelii. Trwajmy zatem w przejętej
od Przodków wierze, nadziei i miłości oraz autentycznym niesieniu świadectwa o nieskończonym Bożym miłosierdziu.
Króluj nam, Chryste!

Komentarze wyłączone