Jesienna sesja COMECE Komisji Kultury i Edukacji Unii Europejskiej


W dniu 17.11.2023 wziąłem udział w jesiennym spotkaniu COMECE dot. europejskiej edukacji, wartości i praw obywatelskich. Poruszone zostały kwestie związane z programem UE o nazwie CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), a także o programie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027.
Kolejnym zagadnieniem było omówienie zaangażowania rządu hiszpańskiego podczas prezydencji w UE i promocji programu „Europen Status of the Artist and of cultural workers”.

Komentarze wyłączone