Boże Narodzenie

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1).

Boże Narodzenie to czas, który pozwala nam na nowo uświadomić sobie prawdę
o wyjątkowości ludzkiego istnienia. Wpatrując się w stajenkę betlejemską,
stajemy pełni wdzięczności wobec Boga, który przychodzi na świat pełen pokory i miłości.
Niech Nowonarodzony Jezus obdarza swoim błogosławieństwem i pokojem.
Każdy dzień niech będzie czasem doświadczania Jego miłości!
Niech wydarzenie Betlejem – hebrajskie Bêṯ Leḥem to dom chleba – trwa.

Radosnych i pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia.

Komentarze wyłączone