Adwent to czuwanie z Jezusem – Królem i Panem…

Rozpoczynając I Niedzielą Adwentu nowy rok liturgiczny 2016-2017,
pod hasłem duszpasterskim „Idźcie i głoście”,
w setną rocznicę objawień fatimskich
(13 maja – 13 października 1917 roku),
życzę WSZYSTKIM głębokiej
zażyłości z Jezusem,
którego przyjęliśmy za Króla i Pana.
Niech adwent nie będzie bezczynnym czekaniem,
ale radosnym i pełnym nadziei czuwaniem…

„Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie Sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt przejrzystości: omnia nuda et aperta ante oculos Eius! Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję: «Pójdźcie błogosławieni… idźcie przeklęci»… I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. «Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz». To co było kształtne w bezkształtne. To co było żywe – oto teraz martwe. To co było piękne – oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!”.

(św. Jan Paweł II, „TRYPTYK RZYMSKI”)

Własna kompozycja muzyczna

Komentarze wyłączone