Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy w Głogowie – październik 2006 r.