Ogólnopolskie rekolekcje dla duszpasterzy w Łodzi 8-10 listopada 2010 r.