Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie i Katolickie Liceum Ogólnokształcące) to szkoła publiczna (bezpłatna), w której obecnie kształci się ponad 500 uzdolnionych uczniów. Placówka od lat należy do tzw. „złotych szkół” w Polsce, zapewniając wysoki poziom nauczania oraz profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą, a ponadto: klimatyzowane sale lekcyjne, bardzo dobrze wyposażone gabinety i laboratoria przedmiotowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, windę.

W środowisku lokalnym gdyński KATOLIK uchodzi za szkołę elitarną i bezpieczną, wychowującą w duchu wartości chrześcijańskich, a przy tym dostępną dla młodzieży z uboższych środowisk.