Promotor magisteriów

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

59

Reinke Szymon

Pielgrzymowanie do Kalwarii Wejherowskiej. Historia – teologia – duszpasterstwo

W przygotowaniu

58

Zakrzewski Grzegorz

Dzieje Józefa Egipskiego jako prefiguracja pedagogiki Jezusa w świetle literatury przedmiotu

W przygotowaniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

57

dr Maliszewski Rafał

Misja szkolnictwa katolickiego w Polsce na przykładzie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach

TORUŃ 2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

56

Gobis Filip

Katechetyczna aplikacja nadziei we współczesnej kulturze bezsensu w świetle encykliki Benedykta XVI “Spe salvi”

WARSZAWA 2023

55

Zielke Wojciech

Katechetyczny wymiar 'Pustych Nocy’ na Kaszubach

WARSZAWA 2023

54

Grabowski Mateusz

Teologia narodu w nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki na podstawie kazań wygłoszonych podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984

WARSZAWA 2021

53

Kirschling Beniamin

Rodzina w nauczaniu papieża Franciszka

WARSZAWA 2020

52

Rumian Łukasz

Pedagogia świętego Józefa w świetle adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”

WARSZAWA  2020

51

Budziński Daniel

Zjawisko gender w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Pastoralna próba oceny

WARSZAWA 2019

50

Wierzbicki Bartosz

Rodzina i małżeństwo w nauczaniu papieża Benedykta XVI

WARSZAWA  2019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

49

Barwińska Monika

Działalność Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu

TORUŃ 2017

48

Kordowska Karolina

Rodzina oczami dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu

TORUŃ 2017

47

Piech Karolina

Rodzina w adhortacji „Amoris laetitia” papieża Franciszka

TORUŃ 2017

46

Piech Maciej

Obraz naprotechnologii w komentarzach opublikowanych na portalach internetowych „Newsweeka” i „Gościa Niedzielnego” w latach 2014-2015

TORUŃ 2017

45

Rosińska Małgorzata

Terapia małżeńska w zakresie komunikacji interpersonalnej w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Remedis PRO” w Toruniu

TORUŃ 2017

44

Tyburska Arleta

Zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci i jego profilaktyka

TORUŃ 2015

43

Zabłocka Debora

Wybrane techniki komunikacyjne jako czynnik chroniący prawidłowe relacje między rodzicami i dziećmi

TORUŃ 2015

42

Gajewski Szymon

Rozumienie czystości przedmałżeńskiej w świetle personalistycznej etyki seksualnej Karola Wojtyły

TORUŃ 2014

41

Mirecka Julita

Rodzina chrześcijańska i jej misja w świetle nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI

TORUŃ 2014

40

Śliwińska Anna

Wpływ mediów na funkcjonowanie rodziny

TORUŃ 2014

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

39

Śliwińska Anna

Przygotowanie kandydatów do diakonatu stałego na przykładzie Ośrodka Formacyjnego w Przysieku koło Torunia

WARSZAWA 2013

38

Kruszyński Marek SJ

Nauczanie błogosławionego Jana Pawła II o zadaniach religii w epoce globalizacji

WARSZAWA 2012

37

Bokun Janina

Maksymiliański Ruch Trzeźwości w Parafii NMP Królowej Różańca Świętego na Gdańskim Przymorzu w latach 1985-2009

WARSZAWA 2011

36

Gidziński Krzysztof

Katechetyczne możliwości zastosowania teorii powstania życia Hoimara von Ditfurtha

WARSZAWA 2011

35

Skrzypkowska Joanna

Rodzina wspólnotą pokoju w świetle orędzi błogosławionego Jana Pawła II

WARSZAWA 2011

34

Wirkus Marek

Katechetyczne implikacje stanowiska Kościoła wobec ateizmu w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II

WARSZAWA 2011

33

Wirwiński Eligiusz

Godność pracy ludzkiej w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II w świetle encykliki „Laborem exercens”

WARSZAWA 2011

32

Bednarska Teresa

Działalność edukacyjno-opiekuńcza w Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bydgoszczy

WARSZAWA 2005

31

Bradtke Zenon

Formacja do kapłaństwa w świetle pism ks. Franciszka Grudnioka

WARSZAWA 2004

30

Cysewska Magdalena

Chrześcijańska koncepcja życia na podstawie encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae”

WARSZAWA 2006

29

Dobrzyńska Alicja

Kształtowanie postaw religijnych w katechezie okresu wczesnoszkolnego

WARSZAWA 2008

28

Dopke Anna

Działalność katolickich klubów młodzieżowych w Inspektorii Pilskiej w świetle nauki Jana Pawła II

WARSZAWA 2008

27

Klamrowska Sylwia

Nauczanie Jana Pawła II o powołaniu człowieka do miłości małżeńskiej

WARSZAWA 2008

26

Knaak Jolanta

Rola metod aktywizujących w katechezie

WARSZAWA 2008

25

Kurowska Joanna

Rola rodziców w wychowaniu dzieci w świetle „Listu do Rodzin” Jana Pawła II

WARSZAWA 2005

24

Labuda Renata

Szkoła jako instytucja wspomagająca rodzinę w religijnym wychowaniu dzieci na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim

WARSZAWA 2004

23

Lewicka Joanna

Rola świetlicy socjoterapeutycznej w procesie wychowania religijnego dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Gniewinie

WARSZAWA 2005

22

Lubocka Alicja

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży na Kaszubach w świetle literatury

WARSZAWA 2008

21

Miotk Justyna

Kształtowanie wartości moralnych u dzieci w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II

WARSZAWA 2005

20

Mleczek Emilia

Rola katechezy w kształtowaniu postaw moralnych dzieci z rodzin patologicznych w świetle literatury

WARSZAWA 2005

19

Młodzianowska Wioletta

Wychowanie do miłości małżeńskiej na podstawie „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły

WARSZAWA 2006

18

Narudzka Małgorzata

Teologiczny wymiar kształtowania postaw religijnych dzieci i młodzieży na podstawie literatury przedmiotu

WARSZAWA 2003

17

Niećko Mirela

Powołanie i zadania małżeństw bezdzietnych. Studium z zakresu etyki chrześcijańskiej

WARSZAWA 2007

16

Nowicka Beata

Wychowanie religijne dziecka autystycznego na podstawie badań własnych

WARSZAWA 2004

15

Olszewski Artur

Służba liturgiczna dzieci i młodzieży jako forma wychowania religijnego w świetle dekretu Soboru Watykańskiego II „Apostolicam Actuositatem”

WARSZAWA 2005

14

Pajzderska Barbara

Współczesna recepcja znaku krzyża w kulturze młodzieżowej na podstawie literatury przedmiotu

WARSZAWA 2005

13

Pankowska-Siedlik Elżbieta

Znaczenie metod aktywizujących w pracy duszpasterskiej i katechetycznej

WARSZAWA 2009

12

Pasek Andrzej

Postawy religijne uczniów Gimnazjum w Straszynie na podstawie badań własnych

WARSZAWA 2004

11

Pęksyk Emilia

Jana Pawła II nauczanie o roli i zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie

WARSZAWA 2008

10

Pilarska Iwona

Rola muzyki w procesie kształtowania religijności dzieci i młodzieży na podstawie literatury

WARSZAWA 2006

9

Popławska Bożena

Nauczanie Jana Pawła II o powołaniu człowieka na podstawie „Christifideles laici”

WARSZAWA 2007

8

Prokopiuk Małgorzata

Główne założenia wychowania w oparciu o wybrane pisma bł. Franciszki Siedliskiej

WARSZAWA 2005

7

Rigga Renata

Miejsce i rola katechezy w programie wychowawczym Zespołu Szkół w Darzlubiu

WARSZAWA 2005

6

Sitnicka Marianna

Modlitwa w pielgrzymkach Jana Pawła II do Ojczyzny

WARSZAWA 2005

5

Sławińska Katarzyna

Miejsce małżeństw niesakramentalnych w Kościele na podstawie nauczania Jana Pawła II

WARSZAWA 2006

4

Stromski Sławomir

Współpraca środowisk wychowawczych w chrześcijańskiej formacji dzieci i młodzieży na podstawie nauczania Jana Pawła II

WARSZAWA 2007

3

Tomera Magdalena

Wychowanie w wierze dzieci w rodzinie na podstawie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”

WARSZAWA 2004

2

Urbanowicz-Pluto Lucyna

Kult Matki Bożej na Kaszubach na podstawie wybranych sanktuariów maryjnych

WARSZAWA 2008

1

Wróblewska Elżbieta

Świadectwo wiary współczesnego katechety

WARSZAWA 2007