Promotor doktoratów

10

Ks. Aleksander Głombiowski
„Pedagogia św. Rafała Kalinowskiego w świetle jego pism”

Wszczęcie przewodu doktorskiego oraz powołanie promotora i promotora pomocniczego na Radzie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 21 listopada 2018 roku. Promotor pomocniczy – ks. dr Tomasz Huzarek.

9

Maria Janowska
„Tożsamość i misja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”

Wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora na Radzie Wydziału w dniu 30 stycznia 2019 roku. Dysertacja przygotowywana w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego.

8

Ks. Tomasz Syldatk
„La nouvelle évangélisation dans la pensée théologique française contemporaine. Une étude critico-qualitative”

Praca przygotowana w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (Instytut Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – w trakcie.

7

Ks. Włodzimierz Stanisław Kosiacki
„Duszpasterstwo więziennictwa w Polsce na przykładzie Zakładu Karnego w Garbalinie. Studium analityczno-ewaluacyjne”

Publiczna obrona odbyła się 22 września 2023 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja napisana w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym). Promotor pomocniczy – ks. dr Sławomir Tykarski. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego).

6

Ks. Daniel Kreft
„Małżeństwo i rodzina w nauczaniu biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi (1940-2012)”

Publiczna obrona odbyła się 12 kwietnia 2023 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja napisana w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym). Promotor pomocniczy ks. dr Jarosław Lisica. Recenzenci: bp dr hab. Wiesław Śmigiel (Toruń) oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

5

Janina Bokun
„Duszpasterstwo trzeźwości w Polsce po roku 1989 w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Polski”

Publiczna obrona odbyła się 23 listopada 2022 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja powstała w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym). Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW) oraz ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Katowice).

4

Joanna Sidorowicz
„Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ‘Jezus Żyje’ w latach 1996-2013″”

Publiczna obrona odbyła się 25 marca 2015 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja powstała w Katedrze Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym). Recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie) oraz ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (Prodziekan WT UMK w Toruniu).

3

Ks. Sławomir Decowski
„Społeczno-pastoralne implikacje historiografii
ks. Henryka Mrossa”

Publiczna obrona odbyła się 18 czerwca 2014 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja powstała w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym). Recenzenci: o. prof. zw. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (Prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu) oraz ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK w Toruniu).

2

OBEJRZYJ

Ks. Jarosław Lisica
„Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia w latach 1991-2004″”

Publiczna obrona odbyła się 18 marca 2014 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja powstała w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym). Recenzenci: ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz ks. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

1

Ks. Jarosław Ciechanowski
„Działalność Caritas Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2012″”

Publiczna obrona odbyła się 5 czerwca 2013 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dysertacja powstała w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym). Recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).