Pełnione funkcje i członkostwa

Funkcje

2022 –

Delegat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  do prac Komisji Episkopatów Unii Europejskiej w Brukseli w sekcji Edukacja i Kultura (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union, COMECE – Adviser for Education and Culture)

2020 –

Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

2020 –

Dziekan Wydziału Teologicznego oraz członek Rady Rektorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2016 –

Kanclerz/dyrektor nadzorujący Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

1997 – 2016

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

2000 – 2009

Wizytator nauki religii w archidiecezji gdańskiej

2001 – 2002

Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Nauczania i Wychowania III Synodu Gdańskiego

2001 – 2005

Członek Zarządu Rady Szkół Katolickich w Warszawie

2001 –

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli

2001 – 2020

Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców

2009 –

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie egzaminu maturalnego z filozofii

2011 – 2014

Kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2014 – 2018

Kierownik Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2018 –

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2016 – 2020
Członek Wydziałowej Rady ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2012 – 2016

Członek Komisji ds. Rozwoju i Strategii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2012 – 2016
Członek Komisji ds. Nagród, Orderów i Odznaczeń Państwowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2016 – 2020
Członek Komisji ds. Strategii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkostwa

Naukowe

 • I zastępca redaktora naczelnego oraz redaktor tematyczny „Studia Gdańskie”
 • Członek Rady Naukowej „Teologiczne Studia Siedleckie”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Studia Humanistica Gedanensia”, Gdańsk
 • Członek Rady Naukowej „Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli” w Radomiu
 • Członek Rady Naukowej „Studia Pelplińskie”
 • Członek Rady Naukowej „Studia Włocławskie”
 • Recenzent
 • „International Journal of Environmental Research and Public Health”, Basel - Switzerland
 • „Kultura – Media – Teologia”, Warszawa
 • „Labor et Educatio”, Kraków
 • „Religions”, Basel - Switzerland
 • „Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”, Radom
 • „Rocznik Teologiczny”, Warszawa
 • „Roczniki Pedagogiczne”, Lublin
 • „Roczniki Teologiczne”, Lublin
 • „Studia Ełckie”, Ełk
 • „Studia Gdańskie”, Gdańsk
 • „Studia Katechetyczne”, Warszawa
 • „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie", Koszalin
 • „Studia Paradyskie", Szczecin
 • „Studia Pelplińskie", Pelplin
 • „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego", Opole
 • „Studia Warmińskie”, Olsztyn
 • „Teologia i Człowiek”, Toruń
 • „Verbum Vitae”, Lublin

Stowarzyszenia

 • Członek Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach (EuFRES – The European Forum for Religious in Schools)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków
 • Członek Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku
 • Członek Rady Szkół Katolickich w Warszawie
 • Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego