Ogólnopolskie rekolekcje dla duszpasterzy w Łodzi – Porszewica 19-22 października 2009 r.