Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

2022

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w roku 2022

Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz rozwoju nauki

Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadany przez Ministra Edukacji i Nauki

Stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowaną publikację naukową

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w roku 2021

Nagroda Organu Prowadzącego Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

2021

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w roku 2020

Stypendia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe

2020

Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej w 2019 roku

2016

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

2014

Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w roku 2013

Nagroda jubileuszowa Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2012

Nagroda Organu Prowadzącego Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w roku 2011

2007

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Jubileuszowy Biskupa Edmunda Nowickiego

Złota Odznaka Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

Nagroda Organu Prowadzącego Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

2006

Wyróżnienie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego