NOWY ROK KOŚCIELNY 2015/2016

Rozpoczynając dzisiaj, I Niedzielą Adwentu, nowy rok liturgiczny,
pod hasłem duszpasterskim „Nowe życie w Chrystusie”,
w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
życzę głębokiej
zażyłości z Jezusem…

Komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Adwentu – TVP Gdańsk – 29.11.2015 r.

Komentarze wyłączone