NIEDZIELA PALMOWA

„Hosanna Królowi Dawidowemu! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i na wysokościach! Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy” (z Liturgii Słowa).

Postawa wobec Jezusa czyni nas uczestnikami
bądź to Niedzieli Palmowej, bądź Wielkiego Piątku.
Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień, a jutro pierwszy dzień wiosny, życzę więc WSZYSTKIM
postawy ufności i zawierzenia Temu, który przychodzi w imię Pańskie.
Niech Jego Pascha będzie naszym udziałem, przejściem od zniechęcenia do nadziei,
gdyż
Bóg nigdy nie zniechęca się naszymi słabościami i niewiernościami,
ale zawsze jest gotowy okazać miłosierdzie i łaskę… (Franciszek, Misericordiae vultus)

Komentarze wyłączone