Materiały dla studentów

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI

POBIERZ
POBIERZ

Podstawowe pojęcia pedagogiczne

POBIERZ
POBIERZ

Nauczyciel jako mistrz i przewodnik

POBIERZ
POBIERZ

Główne zasady nauczania

POBIERZ
POBIERZ

Metody dydaktyczne

POBIERZ
POBIERZ

Kryteria doboru metod dydaktycznych

POBIERZ
POBIERZ

Taksonomia celów kształcenia

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWA OŚWIATOWEGO

Pobierz
Pobierz

Zasadnicze aktualne akty prawne (z aktywnymi linkami)
stan z dnia 8 kwietnia 2024 roku