JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA

W ogłoszonym przez papieża Franciszka ROKU MIŁOSIERDZIA (08.12.2015-20.11.2016)
życzę WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI odnalezienia
w Jezusie Chrystusie oblicza miłosierdzia Ojca

oraz radosnej odwagi do czynienia uczynków miłosierdzia względem ciała i ducha…

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Adwentu – TVP Gdańsk – 06.12.2015 r.

Komentarze wyłączone