Głos w dyskusji

6

TVP Oddział Gdańsk, „Konfesjonał”, Czy psychoterapeuta zastąpi spowiednika?

GDAŃSK, 11 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

5

TVP Oddział Gdańsk, Nauczyciel i wychowawca w XXI wieku.

GDAŃSK, 14 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

4

Radio Gdańsk, Kapłani jak marzenie: jacy są, a jakich chcielibyśmy mieć?

GDAŃSK, 10 CZERWCA 2009 R.

3

Radio Gdańsk, Miejsce i przyszłość krzyża w Europie, red. A. Urbański.

GDAŃSK, 29 LISTOPADA 2009 R.

2

Problemy awansu zawodowego nauczycieli, zebranie dotyczące roli ekspertów w systemie awansu zawodowego nauczycieli zorganizowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (we współpracy z Sekcją Krajową).

GDAŃSK, 18 MARCA 2003 R.

1

Dyskusja panelowa: Potrzeby, oczekiwania i trudności wychowawcze uczniów szkół katolickich, Uniwersytet Szczeciński (zapis dyskusji opr. przez Dorotę Szarkowicz, Szkoła Katolicka na przełomie wieków, red. A. J. Sowiński i A. Dymer, „Szkoła Katolicka”, Szczecin 2001, s. 213-220).

SZCZECIN, 2001 R.