Boże Narodzenie 2017

„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść” (Mt 2, 19-22).

W tym szczególnym czasie pragnę duchowo przełamać się opłatkiem chrześcijańskiej wolności, pokoju i nadziei, a na święta Bożego Narodzenia i nadchodzący 2018 rok – jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości – złożyć z serca płynące życzenia wszelkich łask Słowa Wcielonego i przyjęcia z odwagą, na wzór św. Józefa, DARU wolności oraz właściwego harmonizowania go jako ZADANIA na każdy dzień. Niech Słowo stanie się Ciałem i zamieszka między nami, niech przyjdzie do swojej własności, a ta niech Je przyjmie i będzie napełniona Duchem Świętym.

O to proszę Nowonarodzonego w modlitwie kolędowej…

Komentarze wyłączone