70. Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę – 1-2 lipca 2007 r.