Wielkanoc 2018

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (…). I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.
(1 Kor 15, 20-22)


ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

W jubileuszowym roku odzyskania wolności – uczestnicząc w tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią, światłości nad ciemnością oraz nadziei nad rozpaczą – wsłuchujmy się w Chrystusa: „Nie lękajcie się, odwagi! Trwajcie mocni w wierze! Ja JESTEM!”.

Na radosne i pełne nadziei święta Wielkiej Nocy przyzywam błogosławieństwo Aaronowe: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 22-27). Obyśmy poprzez wspólne umiłowanie ŻYCIA W WOLNOŚCI nieustannie czerpali ze źródła i nieśli nienaruszony skarb wiary w czystych szatach: Casta placent superis, pura cum veste venite, et manibus puris sumite fontis aquam – Najwyższemu podoba się to co czyste, przybywajcie w szatach czystych i czystymi rękoma czerpcie wodę ze źródła (sentencja Albiusa Tibullusa na bramie wadowickiego gimnazjum, do którego uczęszczał Karol Józef Wojtyła).


JUŻ GO DŁUŻEJ GRÓB NIE KRYJE!
ALLELUJA!

Radosnego świętowania z najbliższymi w gronie rodzinnym…

Komentarze wyłączone