Pielgrzymka pracowników Zespołu Szkół Katolickich – Częstochowa, 29 czerwca – 2 lipca 2010 r.