Obrady Komisji ds. edukacji i kultury COMECE
 13-14 czerwca 2024 roku


W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Komisji ds. edukacji i kultury COMECE (Commission for Education and Culture of the Bishops’ Conferences of the European Union). Stronę polską (Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski) reprezentował ks. prof. Wojciech Cichosz. W minionych sesjach główny akcent kładziono na kompetencje uczniów oraz przemiany kulturowe, podczas tegorocznych obrad starano się znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego warto być nauczycielem? Ostatecznie wszyscy zgodzili się na postulat, by w stechnicyzowanym i zlaicyzowanym świecie zwrócić się przede wszystkim w stronę nauczycieli, mając na uwadze ich tożsamość i misję (odpowiedzialność). Nie może tutaj zabraknąć kluczowego słowa – formacja i wspólnota. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy obecnie w edukacji coraz więcej uwagi przywiązuje się (co ważne!) do danych badań kompetencji uczniów – ostatnie PISA 2022 (czytanie za zrozumieniem, matematyka i nauki ściśle).

Z dużym zainteresowaniem przyjęto wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poddano je wielostronnej analizie międzynarodowej i odniesiono do kontekstu poszczególnych krajów członkowskich. Ks. prof. Wojciech Cichosz przedstawił jednoznaczne stanowisko KEP w sprawie organizacji lekcji religii w szkole, koncepcji małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia. Pojawiło się sporo pytań ze strony przedstawicieli poszczególnych krajów członkowskich UE w związku w wprowadzanymi i przygotowywanymi zmianami w Polsce. Najbardziej zainteresowane były te osoby, których kraje przeżyły podobne perturbacje: Austria, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Włochy. Nie zabrakło tutaj ważnego głosu przedstawicieli Nordic Bishops Conference. Obradami kierował bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej.

Teraz należy żywić nadzieję, że głos Komisji COMECE nie tylko wybrzmiał, ale przyczyni się do pozytywnych zmian. Konkretne rekomendacje zostały sformułowane w dokumencie końcowym.

Komentarze wyłączone