JEZUS, SŁOWO PRAWDY a fake news…

Z obfitości serca mówią usta nasze…

W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież Franciszek zwracał uwagę, że w sytuacji coraz szybszej komunikacji oraz w obrębie systemu cyfrowego jesteśmy świadkami zjawiska «fałszywych wiadomości», tak zwanych fake news, czyli bezpodstawnych informacji, opartych na nieistniejących lub zniekształconych danych i zmierzających do oszukania, a nawet manipulowania słuchaczem, czytelnikiem czy telewidzem. Twórcą pierwszego fake newsa był szatan. Ta właśnie „logika węża” z Księgi Rodzaju doprowadziła do tragicznych i niezliczonych form zła przeciwko Bogu, bliźniemu, społeczeństwu i stworzeniu. W ten sposób fake newsy stają w opozycji do prawdy, prawdy, której celem jest wyzwolenie z fałszu, promocja dobra, dojrzałej refleksji, konstruktywnego dialogu i pożytecznej działalności. Jezus zawsze wypowiadał – do czego i nas zachęca – słowo dobre, piękne i krzepiące!

Drodzy Internauci,
dbajmy o słowa prawdy, dobra i piękna, a spełni się Ewangelia: „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Szczęść Boże!

Komentarze wyłączone