I miejsce w Polsce Wydziału Teologicznego UMK w rankingu Perspektyw


26 czerwca 2024 roku opublikowano wyniki jubileuszowego 25. Rankingu Szkół Wyższych oraz Kierunków Studiów Perspektywy 2024. W ranking wpisana jest wizja uczelni, która dopasowuje się do zmieniającej się rzeczywistości: badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów. Ranking Kierunków Studiów obejmuje 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.
Podczas uroczystej gali 26 czerwca 2024 r. w Warszawie ogłoszono, że pierwsze miejsce w Polsce na kierunku teologia ponownie uzyskał Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Serdeczne gratulacje! To ponowne docenienie Wydziału Teologicznego UMK staje się jednocześnie kolejnym wyzwaniem na przyszłość.

Komentarze wyłączone