Dobrze rozpocząć…

Na początku nowego roku szkolnego i akademickiego parafrazuję grecką maksymę Horacego: „Połowę dzieła wykonał, kto je dobrze rozpoczął”. A zatem na czas wytężonej pracy i wysiłku: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).

Życzę wszystkim Bożej pomocy, wytrwałości i ludzkiej życzliwości…
Szczęść Boże!

Komentarze wyłączone